Ochrona danych osobowych

Od 2012 roku zajmuję się tematyką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych za pomocą systemów informatycznych. Zapewniam wsparcie i pomoc w:

  • przeprowadzeniu analizy zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami;
  • dostosowaniu organizacji do wymagań określonych w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych;
  • wdrożeniu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych UE 2016/679 (tzw. RODO);
  • analizie procesów przetwarzania danych osobowych;
  • opracowaniu wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzeniu analizy ryzyka wraz z oceną skutków, dotyczącego procesów przetwarzania danych osobowych;
  • doborze i wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych;
  • przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
  • doradztwa i opinii w zakresie szeroko pojętej ochrony danych.

Posiadam kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych, potwierdzone certyfikatem i zapewniam gotowosć do pełnienia tej funkcji, jeśli przeprowadzona analiza wskaże taką konieczność.

Tematyka ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo informacji wymaga indywidualnego podejścia, dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu.